Obchod v evropské unii

Určitě, pokud podnikáte, jste se dostali do kontaktu s nějakou tou evropskou normu primárního nebo sekundárního evropského práva. Ale nejsou to jenom podnikatelé, kteří se s nimi setkají, právo EU a hlavně tedy vnitřní trh a jeho čtyři svobody ovlivňují i běžného zákazníka, hlavně tedy cenu zboží, kvalitu zboží a také dostupnost zboží. Předem je dobré informovat, že cílem článku není přesvědčit čtenáře o tom, jak je EU super, ale hlavní je podat objektivní informace, co se týče běžného obchodního styku.
anglické nápisy 

Ceny u zboží

Vnitřní trh jako takový hlavně zasahuje do oblasti cen zboží, ať už jde o export nebo import. Důležité je to, že díky vnitřnímu trhu zmizely fakticky (nikoliv na mapě) hranice, hlavně ta celní, a je tedy možné převážet volně zboží z jednoho státu do druhého, aniž bychom se museli starat o vysoká cla či kvóty státu, neboť to všechno je upraveno právem EU, které jasně diktuje, že žádná cla ani kvóty na zboží nejsou povoleny. Vy si tak můžete vychutnat francouzské víno nebo německé maso bez výrazného zvýšení ceny, protože ani Německo a ani Česká republika nemá na zboží členských států EU pražádného vlivu.
vnitřní trh 

Kvalita zboží

Protože je i kvalita zboží ovlivněna normotvorbou EU, mělo by být faktickou skutečností, že si po celé Evropě budete moci vychutnat stejný sýr jako lidé v Itálii nebo ve Španělsku, aniž byste pocítili nějaký výrazný rozdíl. Praxe je však taková, že někteří výrobci za tichého mlčení EU tato pravidla porušují a celá věc byla na podzim minulého roku prošetřena komisařkou Jourovou, která také zjistila, že co se týče kvalitativního rozdílu mezi západem a východem, panuje zde jakási neshoda, například v obsahu masa v konzervách nebo podílu tuku v kravském mléku či sýru. Celá věc nyní leží na stole Evropské komise, která celou věc projednává, i když teď má Evropa úplně jiné starosti, například s problémovým Brexitem a reformními hnutími uvnitř.

Obchod v evropské unii
4.5 (90%)4